#TURBULENCEinMIA

fanmeet PHOTOS

 
 

#TURBULENCEinDC

fanmeet PHOTOS

 
 

#turbulenceinCHI

fanmeet photos

 
 

#turbulenceinhou

fanmeet photos

 
 

#turbulenceinla

fanmeet photos